UWAGA! ZAJĘCIA ZDALNE!!!

Informuję, iż zajęcia na II roku kierunku Pedagogiki specjalnej, stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich 
od 25.11.2021 do 09.12.2021 będą odbywały się  w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS


Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof UWM