Uwaga, ZAJĘCIA ZDALNE!!!

Szanowni Państwo,

Informuję, iż niżej wymienione kierunki przechodzą na zajęcia zdalne:
1 rok pedagogika specjalna - jednolite magisterskie niestacjonarne od 20.11. do 05.12
3 rok ppiw gr. 1 - jednolite magisterskie niestacjonarne od 20.11 do 05.12
2 rok bezpieczeństwo narodowe - pierwszego stopnia stacjonarne od 22.11 do 03.12

3 rok pedagogika (pszaki) - pierwszego stopnia studia niestacjonarne od 20.11 do 05.12
1 rok pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia stacjonarne od 22.11 do 03.12
2 rok Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia stacjonarne pierwszego stopnia od  22.11 do 03.12
I rok grupa 1  ppiw - studia niestacjonarne jednolite magisterskie  od 20.11. do 05.12

Zajęcia będą odbywały się  w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zalecany jest telefoniczny kontakt
z dziekanatem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z domeny UWM).


Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie