Uwaga! Studenci Wydziału Nauk Społecznych

Drodzy studenci!

Zajęcia w roku akademickim zgodnie z decyzją Rektora będą się odbywały w trybie mieszanym. Planujemy zajęcia w kontakcie bezpośrednim tak, aby były zrealizowane w czasie jednorazowego, kilkudniowego spotkania.

Studenci pierwszych lat (stacjonarnych i niestacjonarnych) będą realizowali zajęcia w kontakcie bezpośrednim w październiku.

Studenci studiujący na drugim lub trzecim (stacjonarni i niestacjonarni, pierwszego i drugiego stopnia) będą mieli zaplanowane zajęcia w kontakcie bezpośrednim w styczniu.

Długość cyklu spotkań w kontakcie bezpośrednim dla studentów stacjonarnych będzie kilkudniowa (od 3 dni do 2 tygodni w zależności od kierunku). Studenci niestacjonarni będą mieli zaplanowany w kontakcie bezpośrednim jeden zjazd. Wszystkie pozostałe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć dydaktycznych i organizacji uczelni (m.in. domów studenckich) w roku akademickim 2020/2021, są zawarte w komunikatach  Rektora zamieszczonym na stronach UWM:

http://www.uwm.edu.pl/

http://www.uwm.edu.pl/komunikat-sprawie-zajec-dydaktycznych-roku-akademickim-20202021