Uwaga! Studenci Psychologii Wydziału Nauk Społecznych

Drodzy studenci kierunku PSYCHOLOGIA!

Zajęcia w roku akademickim zgodnie z decyzją Rektora będą się odbywały w trybie mieszanym. Zajęcia w semestrze zimowym odbędą się w dwóch etapach:

W dniach 5-17 października prowadzone będą zajęcia w kontakcie bezpośrednim: 

  • Zaczynamy spotkaniem organizacyjnym 5 października
  • W małych grupach odbędzie się 3-dniowy Trening umiejętności psychologicznych
  • Równolegle będą prowadzone ćwiczenia przedmiotów: Wprowadzenie do psychologii i Psychologia ewolucyjna

Od 19 października do końca semestru zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym

Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć dydaktycznych i organizacji uczelni (m.in. domów studenckich) w roku akademickim 2020/2021, są zawarte w komunikatach  Rektora zamieszczonym na stronach UWM:

http://www.uwm.edu.pl/

http://www.uwm.edu.pl/komunikat-sprawie-zajec-dydaktycznych-roku-akademickim-20202021