Uwaga! Studenci IV roku studiów JM kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia stacjonarne

Studenci IV roku studiów JM kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - studia stacjonarne

1. Studenci w/w kierunku zobowiązani są do zapisu na przedmiot: Seminarium magisterskie i praca dyplomowa, drogą internetową za pomocą usosweb pod adresem https://usosweb.uwm.edu.pl w terminie od 02 października 2023 r. (poniedziałek) od godz. 08.00 do 03 października 2023 r. do godz. 14.00 (wtorek)

2. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

3. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

4. W przypadku braku żetonu prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

5. Szczegółowa instrukcja dokonywania zapisów w załączniku.