UWAGA! Studenci II roku studiów stacjonarnych I° na kierunku: Pedagogika (specjalność: Pedagogika opiekuńcza)

Studenci II roku studiów stacjonarnych I° na kierunku: Pedagogika  (specjalność: Pedagogika opiekuńcza) zobligowani są do rejestracji żetonowej na ćwiczenia z przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE I PRACA DYPLOMOWA,

Zapisy na przedmiot należy dokonać drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od 18 luty 2021 r. (czwartek) od godz. 08.00 do 19 luty 2021 r. (piątek) do godz. 14.00

Opis zainteresowań naukowych poszczególnych Promotorów znajduje się w systemie USOS-web w profilach osobowych.

W przypadku braku żetonu prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.