UWAGA! Studenci II roku studiów niestacjonarnych I° na kierunku: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Studenci II roku studiów niestacjonarnych I° na kierunku: Pedagogika Wczesnej Edukacji zobligowani są do rejestracji żetonowej na ćwiczenia z przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE I PRACA DYPLOMOWA,

Zapisy na przedmiot należy dokonać drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od 12 luty 2018 r. od godz. 08.00 do 15 luty 2018 r. do godz. 10.00

W przypadku braku żetonu prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.