UWAGA! Studenci II POzS 1 , II TPiWRDZ 2, II PWE 2 (studia stacjonarne)

Ogłoszenie

Grupy II POzS 1 , II TPiWRDZ 2, II PWE 2 (studia stacjonarne) rozpoczynają zajęcia 9 marca.

Studenci z grup II POzS 1-1 i II POzS 1-2 w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru realizują zajęcia z TRENINGU INTERPERSONALNEGO. Zajęcia te odbywają się wg odrębnego harmonogramu. Studenci, którzy w danym dniu nie uczestniczą w zajęciach z Treningu powinni uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach z pedagogiki porównawczej i z pedagogiki specjalnej.

Studenci z grup II TPiWRDZ 2, II PWE 2 w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru odbywają praktyki. W tym czasie zajęcia dydaktyczne są odwołane i odbędą się w terminach późniejszych. Terminy te studenci zobowiązani są do ustalenia z prowadzącymi.