Uwaga! Studenci I roku studiów niestacjonarnych II° na kierunku Pedagogika

Ogłoszenie

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II° na kierunku Pedagogika  zobligowani są do rejestracji żetonowej na ćwiczenia z przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA,
Zapisy na przedmiot należy dokonać drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od 07 listopada 2018 r. (środa) od godz. 08.00 do 09 listopada 2018 r. do godz. 10.00 (piątek).

W przypadku braku żetonu prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.