Uwaga! Studenci I roku studiów na kierunku Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Wczesnej Edukacji i Praca Socjalna

Ogłoszenie

I ROK I STOPNIA

Pedagogika (grupa 1, grupa 2, grupa 3)

Pedagogika specjalna (grupa 1)

Praca socjalna (grupa 1)

ETYKIETA:

24 stycznia 2020 r., piątek, 8.00-11.15, Aula im. prof. Z. Moczarskiego, ul. Oczapowskiego 5

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

24 stycznia 2020 r., piątek, 11.30-14.45, Aula im. prof. Z. Moczarskiego, ul. Oczapowskiego 5

 

I ROK II STOPNIA

Pedagogika (grupa 1, grupa 2, grupa 3)

Pedagogika specjalna (grupa 1)

Pedagogika wczesnej edukacji (grupa 1)

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

10 stycznia 2020 r., piątek, 11.30-14.45, sala 307, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B

ETYKIETA:

17 stycznia 2020 r., piątek, 8.00-11.15, Aula im. prof. Z. Moczarskiego, ul. Oczapowskiego 5