Uwaga studenci I roku Pedagogiki wczesnej edukacji

Uwaga studenci I roku Pedagogiki wczesnej edukacji (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne): Prosimy dostarczyć do Dziekanatu WNS (ul. Żołnierska 14, pok. 17) deklarację wyboru modułu specjalizacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie, do 30 czerwca 2017 r.