Uwaga! Od 13 marca udostępnione zostanie przy ul. Żołnierskiej 14 pomieszczenie socjalne dla pracowników Wydziału

Od 13 marca 2017 r. (poniedziałek) w budynku głównym przy ul. Żołnierskiej 14 pracownicy Wydziału, którzy mają tam zajęcia, a nie posiadają pokojów pracowniczych mogą korzystać z pomieszczenia socjalnego w pokoju nr 37. Dla wszystkich zainteresowanych klucz będzie dostępny na portierni.