Uwaga! Nauczyciele prowadzący zajęcia z I rokiem II stopnia Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią (studia stacjonarne)

Nauczyciele prowadzący zajęcia z I rokiem II stopnia Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią (studia stacjonarne), zajęcia rozpoczynają od 5 marca br. Zmiana spowodowane jest realizacją przez studentów „treningu interpersonalnego” w dwóch pierwszych tygodniach semestru letniego 2017/2018. Zajęcia te należy odrobić ustalając terminy ze studentami.