Uwaga! Godziny dziekańskie w dniu 30 maja 2019

Ogłoszenie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, ogłaszam w tym dniu godziny dziekańskie

od godz. 9.45 do godz. 11.15

(odwołane zostają zajęcia prowadzone przez pracowników WNS
ze stopniem doktora i tytułem magistra).

  DZIEKAN
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM