Uwaga Absolwenci!

Ogłoszenie

UWAGA ABSOLWENCI!

Dyplomy ukończenia studiów będą wydawane na Wydziale przez pracowników dziekanatu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Absolwent zobowiązany jest przy odbiorze dyplomu do posiadania maseczki i własnego długopisu.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przesłania dyplomu ukończenia studiów drogą pocztową. W tym przypadku należy przesłać podanie do dziekanatu z prośbą o wysłanie dyplomu drogą pocztową, ze wskazanym adresem korespondencyjnym i własnoręcznym podpisem. Podanie to należy wysłać na adres:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
DZIEKANAT
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 14