Uhonorowanie tytułem Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Doktor Honoris Causa

W dniu 26 października 2017 r. prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw., dziekan WNS dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM oraz dr Paweł Piotrowski uczestniczyli w Lublinie w uroczystości nadania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 Z okazji uhonorowania Pana Profesora Bogusława Śliwerskiego zaszczytnym akademickim wyróżnieniem tytułu Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, składamy szczere gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Tytuł Doktora Honoris Causa stanowi niewątpliwie fakt wielkiej pochwały dla dokonań Pana Profesora na polu nauki, ale i popularyzacji idei humanizmu i podmiotowości w kontaktach międzyludzkich. Dokonania w tym zakresie zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym są widoczne i wybrzmiewające w licznych publikacjach i wystąpieniach Pana Profesora. Gratulując tej zaszczytnej godności przekujemy życzenia kolejnych wybitnych osiągnięć wzmacniających polską naukę, pomnażających wartościowy dorobek pedagogiki i obszaru polityki oświatowej. Życzymy Panu Profesorowi wielu radosnych dni, dużo siły oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 Profesor Bogusław Śliwerski to wybitny polski pedagog od lat kreujący tożsamość pedagogiki i dbający o jej wizerunek. Profesor opublikował ponad 800 prac naukowych i popularnonaukowych, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz legitymuje się znaczącą działalnością grantową. Profesor posiada zasługi w zakresie rozwoju młodej kadry, promując 16 doktorów, a także występując w roli recenzenta w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. W swojej dotychczasowej drodze naukowej Profesor pełni, bądź pełnił szereg znaczących funkcji, w tym m.in.: przewodniczącego Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych; członka Zespołu Nauk Społecznych i Prawych Państwowej Komisji Akredytacyjnej; członka Zespołu oceniającego wnioski na konkurs o granty, badania własne MNiSW. Warto zaakcentować także fakt, iż Profesor Bogusław Śliwerski jest honorowym profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 Serdecznie Gratulujemy Panu Profesorowi!