Udział przedstawiciela Instytutu Nauk Politycznych w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych w Liptowskym Mikulašu

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (kierownik Pracowni Zagrożeń i Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM) w dniach 26-27 października 2017 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Possible approaches to education and training of military and political elites, organizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulašu (Słowacja), przy współudziale: Police Academy in Bratislava, Pedagogical University of Krakow, University of Wroclaw, College of Public and Individual Security in Krakow oraz Police Academy in Szczytno.

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat nt. The military elites’ education on strategic level in National Defence University in Warsaw, wzbogacony prezentacją multimedialną. Ponadto kierował plenarną sesją naukową. Należy podkreślić, iż w tym prestiżowym przedsięwzięciu naukowym wzięli badacze i eksperci z ośrodków i uczelni zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy.