Ubezpieczenie NNW + OC

Do końca listopada 2020r. w dziekanacie należy opłacić składkę na ubezpieczenie  NNW + OC w kwocie 55 zł. Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w trakcie realizacji praktyk zawodowych.  Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie RUSS.