Tygodniowy wyjazd studyjny do Cottbus w Niemczech

Tygodniowy wyjazd studyjny do Cottbus w Niemczech

Studenci III roku pracy socjalnej uczestniczyli w tygodniowym wyjeździe studyjnym do Cottbus w Niemczech. Podczas wyjazdu odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Participatory Social Work. Nasz Wydział reprezentowali dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof.
UWM, mgr Magdalena Dymowska, dr Sylwester Zagulski. Studenci mieli okazję zobaczyć dwie placówki pomocy społecznej w Cottbus: dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zespół placówek dla rodzin z dziećmi prowadzony przez SOS Kinderdorf. Tygodniowy pobyt  Niemczech był okazją dla studentów do poznania nowych rozwiązań w obszarze pracy socjalnej, wymiany doświadczeń oraz ciekawych dyskusji.