Teatrzyk dla dzieci przygotowany przez Studentki II stopnia II roku Pedagogiki Opiekuńczej z socjoterapią

teatrzyk dla dzieci

W dniu 13 kwietnia 2018 roku studentki studiów stacjonarnych II stopnia, studiujące na  II roku Pedagogiki Opiekuńczej z socjoterapią: Katarzyna Bialik, Izabela Cywińska i Katarzyna Jarzębska przygotowały piękny teatrzyk dla dzieci na podstawie bajki Anny Paszkiewicz pt. Marzenie. Wystawiona bajka dotyczyła akceptacji własnych ułomności i podkreślała rolę wiary we własne możliwości w ich przezwyciężaniu a jej odbiorcami były dzieci klasy Ie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie. Zajęcia w ramach akcji  "Studenci-dzieciom" prowadzone są  w ramach zajęć z przedmiotu: Wybrane zagadnienia profilaktyki, a koordynowane przez dr hab. Dorotę Zaworską-Nikoniuk; wykorzystywaną w nich metodą pracy jest bajkoterapia (bajki psychoedukacyjne w profilaktyce współczesnych zagrożeń).