Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

KIERUNKI: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI, PRACA SOCJALNA


1 ROK, STUDIA I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE

22 października, godz. 18.30-20.00, Aula Z, ul. Żołnierska 14

I grupa (I PED 1-1, I PED 1-2, I PED 1-3, I PSPEC 1-1, I PSPEC 1-3)

 

23 października, godz. 18.30-20.00, Aula Z, ul. Żołnierska 14

II grupa (I PSPEC 1-2, I PWE 1-1, I PWE 1-2, I PS 1-1)


1 ROK, STUDIA I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE

 14 października, godz. 16.45-18.15, Aula Z, ul. Żołnierska 14

I PWE 1-1, I PWE 1-2, I PED 1-1, 1 PSPEC 1-1

 

KIERUNKI:

PED – PEDAGOGIKA

PS – PRACA SOCJALNA

PSPEC – PEDAGOGIKA SPECJALNA

PWE – PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI