Szkolenie w zakresie BHP i Etykiety dla studentów I roku

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

TERMINY WYKŁADÓW:

SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP, ETYKIETA

Wykłady zostały zaplanowane na platformie Teams.

Kody dostępu udostępnia Dziekanat.

 

STUDIA STACJONARNE

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP, dr Jolanta Fieducik

STUDIA I STOPNIA + JEDNOLITE MAGISTERSKIE

(JM PSYCHOLOGIA, JM PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA, JM PEDAGOGIKA SPECJALNA, I ST. PEDAGOGIKA)

30.11.2021, WTOREK, 16.45-20.00

STUDIA II STOPNIA

(II ST. PEDAGOGIKA, II ST. PEDAGOGIKA SPECJALNA, II ST. PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI)

27.11.2021, SOBOTA, 16.00-19.15

 

ETYKIETA

STUDIA STACJONARNE JM + I STOPNIA

JM PSYCHOLOGIA, JM PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

4.01.2022, WTOREK, 16.45-20.00, dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

JM PEDAGOGIKA SPECJALNA, I ST. PEDAGOGIKA

7.12.2021, WTOREK, 16.45-20.00, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

22.01.2022, SOBOTA, 9.45-13.00, dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP, dr Jolanta Fieducik

STUDIA I STOPNIA + JEDNOLITE MAGISTERSKIE

(JM PEDAGOGIKA  SPECJALNA, JM PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA, I ST. PEDAGOGIKA)

29.01.2022, SOBOTA, 15.00-18.15

STUDIA II STOPNIA

(II ST. PEDAGOGIKA - 27, II ST. PEDAGOGIKA SPECJALNA - 42)

27.11.2021, SOBOTA, 16.00-19.15

 

ETYKIETA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA

11.12.2021, SOBOTA, 16.45-20.00, dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

STUDIA NIESTACJONARNE JM + I STOPNIA

JM PEDAGOGIKA SPECJALNA, JM PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, I ST. PEDAGOGIKA

23.01.2022, NIEDZIELA, 9.45-13.00, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM