Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów I roku Pedagogiki, Pedagogiki Specjalnej, Pedagogiki Wczesnej Edukacji i Pracy Socjalnej

  • Pedagogika – rok I – studia I stopnia stacjonarne
  • Pedagogika specjalna - rok I studia I stopnia stacjonarne
  • Pedagogika wczesnej edukacji - rok I studia I stopnia stacjonarne
  • Praca socjalna - rok I studia I stopnia stacjonarne

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 18.30-20.00 w auli Colegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1a i 16 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 18.30-20.00 w auli Colegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1a.

  • Pedagogika – rok I – studia II stopnia stacjonarne
  • Pedagogika specjalna - rok I studia II stopnia stacjonarne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18.30-20.00 w auli B01, Regionalne Centrum Informatyczne, ul, Słoneczna 54 i 4 grudnia 2017 roku poniedziałek) o godz. 18.30-20.00 w auli B01, Regionalne Centrum Informatyczne, ul, Słoneczna 54.

Szkolenie jest obowiązkowe