SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Szkolenie to jest obowiązkowe. Podane terminy są ostateczne.

 Szkolenia odbędą się na platformie Teams. Kody dostępu będą przesłane pocztą elektroniczną.

 19 stycznia 2021 r., 16.45-20.00 odbędzie się szkolenie dla grup:

  • studia stacjonarne 1 rok: JM PPiW 1-1, JM PPiW 1-2,
  • studia stacjonarne 2 rok: JM PPiW 2-1, JM PPiW 2-2,
  • studia niestacjonarne 2 rok: JM PPiW 2-1.

W szkoleniu tym mogą również uczestniczyć studenci 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w terminie wcześniej zaplanowanym dla ich grup.

 

24 stycznia 2021 r., 11.30-14.45 odbędzie się szkolenie dla grup:

  • studia niestacjonarne II stopnia 1 rok: II PED 1-1, II PSEC 1-1, II PSPEC 1-2.

W szkoleniu tym mogą również uczestniczyć studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w terminie wcześniej zaplanowanym dla ich grup.

 

29 stycznia 2021 r., 16.00-19.15 odbędzie się szkolenie dla grup:

  • studia niestacjonarne jednolite magisterskie 1 rok: JM PPiW 1-1, JM PPiW 1-2.

W szkoleniu tym będą również uczestniczyli studenci:

  • studia stacjonarne I stopnia 1 rok: Bezpieczeństwo narodowe, Politologia, Analityka i zarządzanie publiczne,
  • studia niestacjonarne I stopnia 1 rok: Bezpieczeństwo narodowe.