STYPENDIUM MINISTRA

Ogłoszenie

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
można składać w terminie 3 – 11.09.2018 r. w pokoju nr 15

Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną dokumentu (na płycie).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa:

 

               https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html