Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Stypendium

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.  Kontynuując misję Bogny Olszewskiej rodzina, przyjaciele i pracownicy MSN powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą.

Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum. W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania beneficjentki/a w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie https://artmuseum.pl/pl/news/stypendium-im-bogny-olszewskiej oraz na Facebooku https://www.facebook.com/events/322491441563265/
Rekrutacja do stypendium trwa do końca grudnia.