STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO 2018/2019

Pragniemy poinformować, że aplikacje na STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO Master 2 lub Doktorat są już otwarte.
Wnioski można składać do 7 MARCA 2018 ROKU.

STYPENDIA MASTER 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 DO 10 MIESIĘCY, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master).
Stypendysta otrzymuje 767€ NA KAŻDY MIESIĄC pobytu we Francji.

STYPENDIA DOKTORAT to stypendium na trzy PIĘCIOMIESIĘCZNE pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu COTUTELLE ALBO CODIRECTION.
Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ NA KAŻDY MIESIĄC pobytu we Francji.

WIĘCEJ INFORMACJI znajduje się na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

 

Ewelina Sobocińska,
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej/Office for International Co-operation
tel.: +48 89 523 34 15
fax: +48 89 524 04 94
www.uwm.edu.pl/bwz