Student EXPO UWM 2022: sprawdź, jakie masz możliwości!

Studia na UWM to nie tylko nauka, ale także wiele dodatkowych możliwości służących rozwojowi. Już 8 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej na studentów czekać będą m.in. przedstawiciele kół naukowych, pracodawców, agend kulturalnych i drużyn sportowych, a także organizacji społecznych i jednostek ogólnouczelnianych. Wszyscy będą gotowi, by przedstawić swoje propozycje dotyczące tego, jak można ciekawiej i aktywniej przeżyć czas studiów.
 
Student EXPO UWM 2022 to pierwsze takie wydarzenie na naszym Uniwersytecie. Ma ono sporo wspólnego z dniem otwartym, ale skierowane jest do społeczności studenckiej. Podczas wizyty w Bibliotece Uniwersyteckiej studentki i studenci UWM będą mieli szansę lepiej zapoznać się z ofertą uczelni i sprawdzić, jakie możliwości otworzyły się przed nimi wraz z rozpoczęciem studiów. 
 
Jak przypominają organizatorzy i pomysłodawcy, czyli Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego: "studia to nie tylko nauka, ale również poznawanie ludzi, rozwijanie swoich zainteresowań i kształtowanie ścieżki zawodowej. Student EXPO ma to ułatwić i pokazać, że na UWM istnieje wiele możliwości rozwoju oraz ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu!".
 
Żeby umożliwić studentom udział w wydarzeniu, decyzją Rektora UWM 8 listopada obowiązywać będą godziny rektorskie:
 
od godziny 9:00 do 12:00 przerwę w zajęciach mają:
 • Wydział Lekarski,
 • Szkoła Zdrowia Publicznego,
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Sztuki,
 • Wydział Teologii,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Wydział Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Wydział Humanistyczny.
 
Od godziny 12:00 do 15:00 godziny rektorskie obowiązują:
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Wydział Geoinżynierii,
 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Nauki o Żywności,
 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
 • Wydział Bologii i Biotechnologii,
 • Wydział Nauk Technicznych.

Warto też pamiętać, że pierwszoroczni studenci będą mieli tego dnia możliwość zaliczenia obowiązkowego przysposobienia bibliotecznego w nieco innej formie. Co ważne: będzie to forma ciekawsza i wymagająca mniej... czasu.