Stereotypy trzymają nas w klatce płci – wywiad z dr Moniką Grochalską

Grochalska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z dr Moniką Grochalską z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych. Wywiad ukazał się w „Gazecie Olsztyńskiej” i został poświęcony stereotypom. Zdaniem autorki mają one: „olbrzymi wpływ na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Z jednej strony znacznie ułatwiają nam poznawanie rzeczywistości, z drugiej strony także nas ograniczają, ponieważ tkwimy w takiej sieci oczekiwań społecznych, „powinności”, które są trudne do spełnienia, często sprzeczne ze sobą, a zatem tkwimy w swoistej „klatce płci”, która może ograniczać nasz potencjał i możliwości rozwoju”.

Zapraszamy do przeczytania całej rozmowy:

https://gazetaolsztynska.pl/714791,Monika-Grochalska-Stereotypy-trzymaja-nas-w-klatce-plci-ROZMOWA.html