Statuetka „Skrzydła Wyobraźni” dla prof. zw. dr hab. Józefa Górniewicza kierownika Katedry Teorii Wychowania

Statuetka „Skrzydła Wyobraźni”

Podczas gali XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbyła się 8. czerwca br. w Pałacu Poznańskich – Muzeum Miasta Łodzi prestiżową nagrodą „Skrzydła Wyobraźni” został uhonorowany prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz, kierownik Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych UWM. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii w uzasadnieniu podkreśliła bardzo znaczący wkład do polskiej pedagogiki działalności naukowej i organizacyjnej prof. J. Górniewicza w zakresie badań nad wyobraźnią i twórczością oraz w obszarze innowacyjności edukacyjnej.

Obok laureata z UWM statuetkę „Skrzydła Wyobraźni” odebrali w tej edycji także: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Jarosław Pytlak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Strykowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Henryk Adamus – właściciel znanego z wdrażania innowacyjnych technologii przedsiębiorstwa Adamus S.A., Szkoła Podstawowa „No Bell” z Konstancina Jeziornej oraz zaangażowana w popularyzację wiedzy prawnej Pani sędzia Anna Maria Wesołowska.

Podczas tegorocznej gali wręczono również Złote Certyfikaty Mistrza Pedagogii. Wyróżnieni nimi zostali: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prof. dr hab. Jacek Pyżalski i prof. dr hab. Stanisław Dylak – obaj z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Paweł Markowski – ekspert w zakresie edukacji artystycznej.

Głównym organizatorem gali, jak i liderem akcji Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wydawca kwartalnika „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”, we współpracy m.in. z Muzeum Miasta Łodzi, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i firmą „Microsoft”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli w tym roku: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.