Sprawozdanie ze spotkań naukowych z prof. Pawłem Rudnickim

Spotkanie naukowe z prof. Pawłem Rudnickim

W dniach 18 i 19 czerwca w Instytucie Nauk Pedagogicznych WNS odbyły się 2 spotkania naukowe, które odbyły się z udziałem dr hab. Paweł Rudnicki, prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu.

Warsztat: 18 czerwca (wtorek), godz. 8.30 – 11.30

Temat: Narzędzia badawcze AI: „work smarter, not harder”!

Uczestnicy mieli okazję zgłębić nowoczesne narzędzia badawcze oparte na sztucznej inteligencji. Profesor Rudnicki pokazał, jak efektywnie wykorzystywać te technologie w codziennej pracy naukowej. Warsztaty były pełne praktycznych wskazówek i inspirujących przykładów, które na pewno ułatwią przyszłe badania.

Wykład: 19 czerwca (środa), godz. 8.30 – 10.00

Temat: Kto, jak nie my? Wspólnoty krótkotrwałe, art of smuggling i humanizm subwersyjny

Wykład profesora Rudnickiego był intelektualną ucztą. Poruszone zostały tematy wspólnot krótkotrwałych, sztuki przemytu oraz subwersyjnego humanizmu. Prelegent zainspirował uczestników do refleksji nad współczesnymi wyzwaniami społecznymi i edukacyjnymi.

O prelegencie:

Profesor Paweł Rudnicki to pedagog, politolog oraz wykładowca Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują pedagogikę krytyczną, edukację alternatywną, edukację antydyskryminacyjną oraz edukacyjne aspekty działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Obecnie realizuje staż badawczy w naszym Instytucie pod opieką prof. dra hab. Henryk Mizerek.

Serdecznie dziękujemy profesorowi Rudnickiemu za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział. To były dwa dni pełne inspiracji i cennych informacji!