Sprawozdanie z XXXIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

LSMP

W dniach 9-13 września 2019 roku w Łańsku odbyła się XXXIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów,  pod tytułem: Współczesny nauczyciel – profesjonalizm – mistrzostwo -misja publiczna. LSMP organizowana jest przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, zaś tegorocznym gospodarzem był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Letnie Szkoły Młodych Pedagogów to cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa, podczas której młodzi adepci nauki mogą prezentować wyniki swoich badań przed znamienitym gronem wybitnych profesorów, uzyskując od nich cenne wskazówki do doskonalenia warsztatu naukowego. Zaproszeni profesorowie prezentowali najnowsze trendy w rozwoju pedagogiki i badań społecznych. Lista profesorów tytularnych i uczelnianych, z którymi – niezależnie od wysłuchania ich referatów, można  było konsultować własne projekty naukowo-badawcze czy wydawnicze była naprawdę imponująca: Ewa Bochno, Maria Czerepaniak-Walczak, Dorota Gołębniak, Józef Górniewicz, Hanna Kędzierska, Alicja Korzeniecka-Bondar, Janina Kostkiewicz, Tadeusz Lewowicki, Urszula Markowska–Manista, Henryk Mizerek, Stanisław Palka, Bogusław Śliwerski, Jolanta Szempruch,  Andrzej M. de Tchorzewski, Marzenna Zaorska, Teresa Zubrzycka-Maciąg.

 LSMP  profilowane są tematycznie a problematyka XXXIII LSMP, koncentrowała się  wokół tematu: „Współczesny nauczyciel - profesjonalizm - mistrzostwo - misja publiczna”, a w szczególności na wielopłaszczyznowym oglądzie przemian w zakresie dotyczącym zarówno koncepcji kształcenia nauczycieli, rozwoju zawodowego, poczucia sprawstwa, postrzegania własnej roli zawodowej, czy też poczucia/potrzeby misji publicznej. Dokonujące się współcześnie daleko idące zmiany w sposobie myślenia o współczesnej szkole i nauczycielu pociągają za sobą konieczność poszukiwania nowych koncepcji kształcenia nauczycieli opartych o interdyscyplinarną wiedzę jaką czerpać można z szerokiego spektrum badań z zakresu nauk społecznych czy humanistycznych. Problematyka XXXIII LSMP oscylowała zarówno wokół dyskursów na płaszczyźnie teoretycznej ukazującej pogranicza współczesnej pedeutologii, jak i metodologicznej — ukazującej nowe trendy w metodologii badań edukacyjnych. Trzecią płaszczyzną, która dopełniła poruszaną problematykę w ramach dyskursów XXXIII LSMP była płaszczyzna pragmatyczna umiejscawiająca nauczyciela w szerszym kontekście społecznym jako osobę mającą sprawstwo, będącą uczestnikiem wielu światów społecznych współpracującym z innymi podmiotami.

W trakcie trwania LSMP, uczestnicy wzięli  udział w jubileuszowym wydarzeniu w goszczącym szkołę ośrodku akademickim. We wrześniu 2019 roku olsztyńska pedagogika w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obchodziła Jubileusz 50-lecia swego istnienia. Wpisał się on bezpośrednio w stulecie rozpoczęcia kształcenia pedagogów w uczelniach kształcenia pedagogicznego, a także w obchody XX-lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Informację przygotowała dr Katarzyna Białobrzeska