Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Aspekty transkulturowe”

Konferencja

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych UWM odbyła się V Ogólnopolska Konferencja naukowa „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Aspekty transkulturowe” organizowana w związku z obchodami Europejskiego dnia solidarności międzypokoleniowej. Konferencję zorganizowali pracownicy Katedry pedagogiki opiekuńczej, członkowie Koła Naukowego Geragogów i Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych oraz Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy WNS UWM.

W konferencji wzięło udział 67 osób, w tym pracownicy i studenci różnych wydziałów UWM oraz z innych ośrodków naukowych, a także reprezentanci instytucji i organizacji (m.in. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Dziennego Domu Pomocy dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, Warmińsko-Mazurskiego UTW, ATW przy MOK w Olsztynie, Rady Olsztyńskich Seniorów, Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Delegatura Warmii i Mazur). Obecni byli również Rzecznik Osób Starszych woj. warmińsko-mazurskiego, Pan Stanisław Brzozowski oraz s. Cecylia Pociejewska z Ośrodka Wsparcia Zgromadzenia NSJ w Krakowie. Podczas konferencji przedstawiono 35 referatów oraz zaprezentowano 5 posterów. więcej »