Sprawozdanie z projektu animacyjnego „Moje marzenia”

Sprawozdanie z projektu animacyjnego „Moje marzenia”

W ramach przedmiotu „Animacja społeczno-kulturalna” studenci II roku pracy socjalnej: Katarzyna Brulińska, Tomasz Goss, Szymon Kozon, Joanna Mikołowska i Maria Nazaruk zrealizowali projekt animacyjny w Szkole Podstawowej w Szczęsnem w formie trzech spotkań w dniach 4, 11 i 16 grudnia 2019 roku. Adresatami projektu byli uczniowie III klasy tejże szkoły oraz ich rodzice.

Celem głównym projektu było „wzmocnienie zasobów psychologicznych dzieci oraz wzmocnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami”.

Cele szczegółowe brzmiały:

  • wzrost wiedzy dzieci na temat własnych rodziców,
  • wzrost wiedzy rodziców na temat własnych dzieci,
  • wzrost więzi o charakterze nieformalnym wśród rodziców.

Działania projektowe opierały się na trzech spotkaniach. Przed pierwszymi spotkaniami przygotowane zostały wstępne zaproszenia dla rodziców. Na spotkaniach z uczniami studenci rozmawiali o ich marzeniach. W trakcie wspólnej pracy udało się przygotować zaproszenie uczniów dla rodziców na trzecie spotkanie końcowe. W czasie trwania dwóch pierwszych spotkań dzieci stworzyły „Herby”, w których zamieściły swoje umiejętności i marzenia. Na kolejnych zajęciach tworzone były „Mapy marzeń”. Poza tym studenci przygotowywali różne rodzaje zadań i zabaw.

Oczekiwanymi rezultatami „miękkimi” był:

  • wzrost wiedzy dzieci na temat własnych cech charakteru i mocnych stron,
  • wzrost poczucia więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami,
  • wzrost wiedzy dzieci na temat rodziców oraz rodziców na temat dzieci,
  • wzrost integracji między rodzicami.

Na końcowym spotkaniu gośćmi byli rodzice uczniów III klasy. Oni także włączyli się do rozmowy o przeszłych i teraźniejszych marzeniach. Rodzice oglądali także plakaty własnych dzieci. Wywiązało się wiele ciekawych dyskusji rodziców z dziećmi.

Autor: Tomasz Goss