Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego (Nie)bezpieczna praca socjalna w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19

W dniu 15 maja 2020 roku w przestrzeni internetowej odbył się panel dyskusyjny zatytułowany  (Nie)bezpieczna praca socjalna w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19.

Był on okazją do podjęcia refleksji teoretyczno-praktycznej nad skutkami pandemii dla zawodów pomocowych: pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz opiekunów w domach pomocy społecznej.

Pierwsza część panelu koncentrowała się wokół zagadnień teoretycznych związanych z doświadczaniem kryzysów przez różne grupy podopiecznych  a ukazanych w perspektywie międzynarodowej, krajowej, lokalnej i indywidualnej. Swoje wystąpienia zaprezentowały:  dr hab. Ewa Kantowicz prof. UWM,  dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, dr Magdalena Zmysłowska, dr Lidia Willan-Horla i mgr Magdalena Dymowska z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

Część druga panelu-związana z przybliżeniem doświadczeń zawodowych pracowników socjalnych w warunkach pandemii, zdominowana była przez głos studentek i studentów II i III roku kierunku Praca socjalna WNS. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w różnych placówkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, schronisko dla bezdomnych) zaprezentowali codzienność, trudności i dylematy związane z pracą socjalną w obecnych warunkach. Wśród prelegentów w tej części byli : Joanna Mikołowska, Szymon Kozon, Dominika Chwyczko, Maria Nazaruk, Tomasz Goss, Eryk Brzozowski, Katarzyna Brulińska  i Dominika Chmielińska.

Zarówno dla wykładowców jak i licznie zgromadzonych studentek oraz studentów, panel okazał się kolejną okazją do spotkania, wymiany zdań, dyskusji oraz refleksji nad nowymi zjawiskami dziejącymi się w przestrzeni społecznej oraz wyzwaniami jakie stawiają one przed zawodami pomocowymi.  

Podkreślenia wymaga postawa studentek i studentów zaangażowanych w czynny udział w panelu. Otwartość i odwaga w wyrażaniu poglądów, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne a także wysoki poziom refleksyjności są szansą na budowanie nowej jakości pracy socjalnej w Polsce.

Panel przygotowały i poprowadziły mgr Magdalena Dymowska i dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun  KPSiMBE WNS UWM.