Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież – w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych”

Konferencja

W dniach 17-18 maja 2017 roku w Olsztynie w Hotelu Park odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieci i młodzież – w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych”. Organizatorem była Katedra Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Celem konferencji było rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem obszarów podwyższonego ryzyka powstających w obliczu przemian społeczno-politycznych i kulturowych zagrażających harmonijnemu rozwojowi bio-psycho-społecznemu dzieci i młodzieży. Uczestnicy konferencji poprzez interdyscyplinarne spojrzenia na te kwestie wskazywali mechanizmy i instytucje, które mogą stanowić zagrożenie młodemu pokoleniu, poprzez potęgowanie stanu niepewności  i kryzysu nowoczesnej demokracji uwidaczniającego się na różnych poziomach życia społecznego.