Spotkanie praktyków w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej

Spotkanie

14.12. 2017 roku odbyło się spotkanie pracowników Katedry Pedagogiki Opiekuńczej z dyrektorami i przedstawicielami różnych placówek i instytucji współpracujących z Katedrą w ramach kształcenia studentów i praktyk. Tematem przewodnim spotkania były rozmowy na temat powiązania teorii z praktyką w kształceniu studentów na specjalności pedagogiki opiekuńczej. Kierownik Katedry prof. dr hab. A. Olubiński zwrócił uwagę na znaczenie i wieloaspektowość poruszanego problemu. W dyskusji uczestniczyli też zaproszeni goście.

Tekst i fot. dr K. Kutiak - Zakrzewska