Spotkanie Katedry Wczesnej Edukacji z dyrektorami szkół i przedszkoli

Spotkanie

12 czerwca 2018 na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli współpracującymi z Katedrą Wczesnej Edukacji w ramach praktyk pedagogicznych. Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć prawie  dwudziestu dyrektorów i wicedyrektorów olsztyńskich placówek, którzy przyjmują studentów pedagogiki na praktykę śródroczną i ciągłą od wielu lat, a od niedawna również studentów pedagogiki wczesnej edukacji. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju dr Cezary Kurkowski.

Spotkanie rozpoczęła p.o. Kierownika Katedry Wczesnej Edukacji dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, witając zaproszonych gości i wręczając wspólnie z Panem Dziekanem pisemne podziękowania dyrektorom i nauczycielom za pomoc w zaplanowaniu i zorganizowaniu praktyk a także miłe przyjęcie  studentów i pracowników Naszego Wydziału.

W dalszej części spotkania dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM przedstawiła pokrótce plan studiów realizowany przez studentów pedagogiki wczesnej edukacji oraz pedagogiki na specjalności wczesna edukacja, aby naświetlić przebieg kształcenia naszych studentów i zarysować udział godzinowy poszczególnych przedmiotów. Następnie głos zabrała dr Beata Adrjan pełniąca funkcję Wydziałowego Koordynatora Praktyk, która zaprezentowała najważniejsze przepisy regulujące przebieg praktyk na Wydziale Nauk Społecznych.

Spotkanie zakończyła owocna dyskusja dotycząca realnych problemów związanych z organizacją i realizacją praktyk. Wniesiono również kilka istotnych postulatów dotyczących zarówno dalszej współpracy placówek edukacyjnych z Wydziałem, jak i poprawy jakości samych praktyk pedagogicznych.

Wyrażamy podziękowania Pani Sabinie Augustyniak za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Joanna Dziekońska
Katedra Wczesnej Edukacji