Spotkanie informacyjne dla kandydatów z Ukrainy

W dniu 1 kwietnia 2021 r. koordynatorka współpracy WNS UWM z Uniwersytetem Narodowym Lwowska Politechnika dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM przy współpracy z koordynatorką współpracy UNLP z UWM prof. dr hab. Jariną Turchyn zorganizowały dwa spotkania informacyjne on-line o możliwości studiowania politologii w ramach programu podwójnych dyplomów.

W spotkaniach uczestniczyło ponad 100 studentów studiów licencjackich - kierunek stosunki międzynarodowe Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych UNLP. Prezentację w języku polskim przygotował mgr Wojciech Fabiszewski, a w j. ukraińskim dr Roman Kordoński.

Studenci Politechniki Lwowskiej wykazali zainteresowanie tą ofertą studiów. Teraz czekamy na ich zgłoszenia.