Spotkanie doskonalące umiejętności dla pedagogów i pracowników oświaty w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej w dniu 25 maja 2018 r

Spotkanie

W dniu 25 maja 2018 roku odbyło się trzecie  spotkanie doskonalące umiejętności pedagogiczne adresowane do pracowników placówek oświatowych zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Tym razem dotyczyło problemu wychowania dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. Moderatorem spotkania był mgr Mateusz Obrębski (Katedra  Pedagogiki Opiekuńczej, Dom Dziennego Pobytu Dziecka "ARKA" w Olsztynie), prelegentami zaś: mgr Tomasz Sztachelski - Kierownik Domu Dziennego Pobytu Dziecka „ARKA" w Olsztynie oraz mgr Monika Piętka - Psycholog w Domu Dziennego Pobytu Dziecka „ARKA" w Olsztynie. Seminarium nt.: „Funkcjonowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z perspektywy teorii przywiązania” przybrało formę warsztatową i cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców.