Spotkanie autorskie Katedry Pedagogiki Ogólnej

Spotkanie autorskie Katedry Pedagogiki Ogólnej

12 grudnia 2017 r. na Scenie Literackiej Książnicy Polskiej odbyło się spotkanie autorskie Katedry Pedagogiki Ogólnej zatytułowane "Człowiek współczesny w relacjach...", prowadzone przez dziennikarkę Radia Olsztyn - Alicję Kulik. Rozmowa toczyła się wokół trzech tytułów:

- "Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje", Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (2017), autorstwa Prof. Henryka Mizerka,

- "Młodzież a sekty. Udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych", Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017), autorstwa dr Joanny Frankowiak,

- "Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne", Warszawa: Wydawnictwo Difin (2017), autorstwa dr Moniki Grochalskiej.

Dziękujemy zarówno prowadzącej, jak i wspaniałej publiczności za liczne przybycie i zaangażowanie w dyskusję.