SOCIAL WORKS AS A SPACE FOR DIALIGUE DIVERSITY AND COOPERATION, 25-30 AUGUST 2017

PLAKAT

W dniach 25-30 sierpnia 2017 roku Katedra Pedagogiki Społecznej we współpracy z TiSSA (The International Social Work and Society Academy) organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Praca Socjalna jako przestrzeń dla dialogu, różnorodności i współpracy (Social Work as a space for dialogue, diversity and cooperation).

Celem konferencji jest przegląd badań i działań różnych uczelni na świecie w zakresie rozwoju teorii, kształcenia i praktyki pracy socjalnej, wymiana do doświadczeń oraz rozwijanie współpracy.

Konferencja składa się z dwóch części:

  • pierwsze trzy dni 25-27 sierpnia- to seminarium dla doktorantów, którzy prezentują koncepcje i wybrane wyniki swoich badań w obecności wybranych profesorów – ekspertów,  stwarzając przestrzeń dyskursu i krytycznych analiz;
  • druga część konferencji 28-30 sierpnia to tzw. Plenum, które odbywa się z udziałem wielu badaczy, nauczycieli akademickich i praktyków, podejmujących dyskusje wokół problematyki pracy socjalnej w perspektywie międzynarodowej.

Konferencja - ma szczególny charakter, bo w 2017 roku jest to już XV Zjazd TiSSA, który tym razem Zarząd zdecydował się zorganizować w Polsce, a jej uczestnikami jest ponad 90 przedstawicieli z 24 krajów Europy, Australii, Chin.

W programie konferencji przewidziane są też wizyty studyjne do instytucji pomocy społecznej na terenie miasta Olsztyna i okolic.

https://www.tissa.net/conference/program