Serdecznie gratulujemy!

M. K-O.

Książka dr Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej wyróżniona w konkursie o nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego

Miło nam poinformować, że monografia autorstwa dr Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji został wyróżniona pierwszej edycji konkursu o nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego. Książka zatytułowana jest „Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji” i została wydana w 2021 roku.

Jak czytamy w informacji o konkursie „nagroda im. Profesora Ryszarda Więckowskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Nagroda przyznawana jest badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową, przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji” (źródło: https://www.wnow.uni.lodz.pl/nagroda-im-profesora-ryszarda-wieckowskiego). Informację o przyznaniu wyróżnienia opublikował na swoim blogu Pan Profesor Bogusław Śliwerski, który jest członkiem Kapituły Nagrody im Profesora Ryszarda Więckowskiego: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2022/10/dr-anna-warzocha-laureatka-najlepszej.html

Książka Pani Doktor Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej „nawiązuje do wyeksponowanej w polu badawczym Childhood Studies idei dzieci-aktorów społecznych i powiązanego z nim pojęcia dziecięcej sprawczości. Autorka opowiada się za rozpatrywaniem konceptu dziecięcej sprawczości z perspektywy relacyjnej, w której jest ona uznawana za fenomen społeczny wyłaniający się z sieci relacji, w jakie wchodzą dzieci z ludzkimi i nie-ludzkimi autorami sprawczości. Zawarte w pracy opisy fenomenu dziecięcej sprawczości w różnych przestrzeniach życia społecznego analizuje Autorka właśnie z tej perspektywy. Stara się zatem pokazać, w jakich sieciach relacji między różnymi aktorami ujawnia się dziecięca sprawczość, jaką pozycję aktora mogą w nich zajmować dzieci i jakie są tego konsekwencje” (źródło: http://www.weakapit.pl/zapowiedzi.html)

Autorce książki serdecznie gratulujemy. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do lektury. Książka dostępna jest m.in. na stronie wydawnictwa Akapit: http://www.weakapit.pl/zapowiedzi.html