Relacja z Konferencji naukowej pt. „Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach”

Konferencja naukowa pt. „Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach”

9 maja 2019 roku Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania zorganizowała w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” UWM konferencję naukową pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, prof. zw.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego dr hab. Joanna M. Garbula, prof. UWM witając uczestników, zaproszonych gości oraz studentów trzeciego roku kierunku pedagogika wczesnej edukacji. W tej części głos zabrał Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM oraz Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – prof. Dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw. Konferencję, swoją osobą zaszczycili m.in. ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM z Wydziału Teologii, dr inż. Bolesław Pilarek – prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, mgr Aurelia Grejner – redaktor naczelny Wydawnictwa UWM, mgr Lech Kryszałowicz – redaktor naczelny „Wiadomości Uniwersyteckich”.

W obradach plenarnych referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński, dr hab. Joanna M. Garbula, prof. UWM dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM, dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM, dr Kinga Lisowska, dr Maria Radziszewska, dr Aldona Zakrzewska, dr inż. Tomasz Nowakowski, mgr inż. Henryk Prus, mgr Radosław Batożyński.

Konferencji towarzyszyła promocja publikacji pod redakcją J. M. Garbula - Past and Contemporary Contexts of School Education in Warmia and Mazury (2018).