Zasady kwalifikacji

Brak ograniczeń w przypadku ukończenia kierunków z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

W przypadku ukończenia innych kierunków studiów decyzję o mozliwości aplikowania podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.