Rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą programu Erasmus+ realizowaną na UWM w Olsztynie. Program stwarza możliwość studiowania i realizowania praktyk na zagranicznych uczelniach. Przypominamy, że rekrutacja:

1) na  studia 2020/2021 trwa od 10.01.2020 do 28.02.2020

2) na praktyki 2019/2020, 2020/2021 trwa od  16.01.2020 do 16.03.2020

Więcej informacji:

1) Mateusz Pikuliński – Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektorat, p. 221 D

tel. +48 89 523 34 15
e-mail: mateusz.pikulinski@uwm.edu.pl

2) dr Monika Grochalska – wydziałowy koordynator programu Erasmus+

e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl

Zapraszamy na stronę: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus