Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 do krajowego programu mobilności Studentów i Doktorantów MOST

logo

31 października rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 do krajowego programu mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Rekrutacja będzie trwała do 30 listopada 2018 roku.
Program MOST jest adresowany do Studentów studiów wyższych oraz Doktorantów, których zainteresowania naukowe mogą być pogłębiane poza uczelnią macierzystą, przez zrealizowanie semestru lub roku studiów w innej uczelni. Program oferuje zainteresowanym ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Mając na względzie liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach wyższych oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu MOST są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci - Krajowe Programy Mobilności oraz na stronie Programu www.most.amu.edu.pl