Rekrutacja do programu MOST – semestr letni 2017/2018

MOST

UWAGA! Do 30 listopada trwa rekrutacja do programu MOST na semestr letni 2017/18.
MOST jest krajowym programem mobilności studentów i doktorantów, co oznacza, że możesz zrealizować semestr lub rok studiów w innej uczelni w kraju!
Więcej informacji na stronie internetowej programu: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
Można także kontaktować się z uczelnianymi koordynatorami programu MOST:
- dla studentów - Piotr Herman: piotr.herman@uwm.edu.pl
- dla doktorantów - Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl