Rekrutacja 2021

IRK

Zapraszamy do  zapoznania z harmonogramem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Przypominamy, że od 8 czerwca trwa Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w języku polskim dostępna pod adresem: https://irk.uwm.edu.pl/pl/

Już dziś warto zapoznać się z etapami postępowania kwalifikacyjnego i wszelkimi szczegółami związanymi z przebiegiem rekrutacji. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszamy również do zapoznania się z ofertą zawartą w Informatorze:

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/uwm_informator_2021.pdf