Kryteria rekrutacji - studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia pobierz pdf

>> Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia pobierz pdf  pobierz word

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

 

Szczegółowe informacje o kryteriach kwalifikacji można uzyskać w:

dziekanatach Wydziału Nauk Społecznych: ul. Żołnierska 14, tel. (89) 524 62 97, (89) 524 62 88, (89) 524 62 71, (89) 524 62 64

Biuro ds. Studenckich: ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 05 i 1A, tel. (89) 524 51 51, (89) 524 52 29, (89) 523 38 35, (89) 523 45 93, (89) 523 45 09, (89) 523 45 22

oraz pisząc na adres e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl